Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld voor het schoolfonds en de schoolreis. 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is als volgt vastgesteld:

Schoolfonds €22.50

Schoolreis €25

U kunt het bedrag in één keer of in termijnen betalen, zowel contant als per giro.

Rekeningnummer locatie Hijkerveld

NL68INGB0004237502 t.n.v. Oudercommissie de Toermalijn

Rekeningnummer locatie Schere:

NL43INGB000171324 t.n.v. obs de Toermalijn

Vergeet niet de naam en de groep van uw kind te vermelden.