Ouderraad

Net als op veel andere scholen is er op De Toermalijn ook een groep ouders actief.
Deze groep ouders, de ouderraad, ondersteunt het team van de school bij de organisatie en uitvoering van feesten en andere activiteiten, die op een school plaatsvinden naast het lesprogramma.

Om de diverse activiteiten en feesten goed te organiseren, komt de ouderraad regelmatig bij elkaar, om in overleg met leden van teamwerkgroepen de nodige afspraken te maken, zodat de te organiseren activiteit zo goed mogelijk kan verlopen. 

De ouderbijdrage is voor 2018-2019 vastgesteld op € 22,50,-.
Betaalt u de ouderbijdrage en schoolreis in 1 keer voor 1 november krijgt u 5 euro korting op de ouderbijdrage en betaalt u slechts 17,50 euro.

Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald, zoals: het sinterklaas- en kerstfeest, het paasontbijt, de sportdag, de wereldschooldag, verschillende projecten e.d. Voor de schoolreizen wordt later in het schooljaar een extra bijdrage gevraagd van € 25,-.