Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze partners in de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten om de ouders informatie te geven over ons lesaanbod in de klassen.  Ook zijn er regelmatig koffie-ochtenden. In de nieuwsbrieven en op de mededelingborden kunt u de data hierover terugvinden.