Onderwijscyclus Toermalijn

Op de Toermalijn wordt gewerkt met een onderwijscyclus. In de onderwijscyclus staan alle activiteiten beschreven die kwalitatief goed onderwijs en  goede begeleiding voor alle leerlingen moeten bewerkstelligen op een systematische en cyclische werkwijze. Deze werkwijze is gekoppeld aan het personeelsbeleid van onze school, zodat we als schoolteam effectief kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. De onderwijscyclus is tevens een opstapje naar Passend Onderwijs.

Klik hier voor onze onderwijscyclus 2018-2019