Diëtiste

De school heeft een eigen diëtiste in het gebouw, die minimaal één keer per maand aanwezig is voor vragen en afspraken.

In het begin van het schooljaar doen alle kinderen die toestemming hebben gegeven voor deelname aan Lekker Fit, een fittest bij de Lekker Fit leerkracht. Tevens worden ze gemeten en gewogen door de diëtiste. Alle kinderen krijgen hiervan de uitslag en op basis van de uitslag belt de Lekker Fit leerkracht ouders op voor een eventuele afspraak met de diëtiste.

Met de diëtiste wordt er gekeken naar de leefstijl van de kinderen en wat hierin mogelijk verbeterd kan worden.