Missie en Visie

Onze missie:

Vanuit een veilig en positief pedagogisch klimaat biedt de Toermalijn kwaliteitsonderwijs aan de hand van veel structuur, orde en regelmaat.

Onze visie en onderwijsconcept:

Om kwaliteitsonderwijs te bieden werkt de Toermalijn vanuit een professionele cultuur waarbij communicatie over en weer, samenwerking en ontwikkeling van alle betrokkenen, leerlingen, ouders en leerkrachten, van groot belang is.

In een veilige, geordende, leerstofrijke omgeving met aandacht voor een brede ontwikkeling met het accent op sport, dans en beweging worden de kinderen zich bewust van hun eigen kunnen.

De kinderen leren zichzelf en anderen meer en meer kennen door samenwerking, het herhaald oefenen en bespreken van leeractiviteiten. Hiermee behaalt de Toermalijn maximale resultaten op de basisvaardigheden. Uiteindelijk maken de kinderen als zelfbewuste tieners met zelfvertrouwen en zelfrespect de overstap naar het voortgezet onderwijs dat het meest bij hun ontwikkeling past.

Dit bereikt de school door middel van opbrengstgericht werken, zelfstandig en samenwerkend leren waarbij de kinderen door de jaren heen meer en meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Het kind staat voorop, de leerkracht is de spil van het dagelijks onderwijs. 

De leerkracht leidt, begeleidt en leert het kind zelfstandig te werken. De leerkracht geeft het kind inzicht in eigen denken en handelen door met het kind in gesprek te gaan, zorgt voor verbinding en betrokkenheid van de leerlingen zoals ook het logo van de school laat zien: de leerkracht in het midden, iedereen hand in hand in één sprong naar boven.

Ons motto hierbij is:

Hand in hand werken aan ieder talent!