Op de Toermalijn zijn we begonnen met de nieuwe methode Kanjertraining.

Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders, kinderen en leerkrachten willen een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen worden.
De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.
Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.