2019!

Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn van start gegaan met een Nieuwjaarsborrel op het schoolplein.

Tijdens deze borrel zijn er verschillende wensen uitgekomen, die de kinderen voor de vakantie in de wensbomen hebben gedaan.

Veel kinderen hadden iets voor de hele klas gewenst en hierdoor heeft ieder kind van de Toermalijn Hijkerveld een leuk extraatje gekregen.

Groep 1/2a: Taart eten met de hele klas
Groep 1/2b: Film kijken met popcorn
Groep 1/2c: Pannenkoeken bakken en eten met de klas
Groep 3: een gezonde traktatie voor alle kinderen
Groep 4: Een superheldendag
groep 5 en 6: een jongens of meisjesdag met leuke spelletjes
Groep 7: slijm maken met de klas
Groep 8: een zwemfeestje!

Hiernaast was er nog een oproep vanuit Didar in groep 7. Zijn wens was dat iedereen lid werd van zijn Youtube kanaal didarplays. (Dus meld u allemaal aan!)

Ook was er een wens van 3 dames uit groep 7 (Ikram, Ebru en Kay-Liann) om een dag stage te lopen bij de kleuters.

En tot slot was de wens van Jadiën uit groep 3 om een echt balletpakje te krijgen, omdat ze dit zo leuk vindt tijdens de naschoolse activiteit bij juf Angela. Ook deze wens hebben we uit laten komen.

We zijn het jaar dus weer goed gestart! 

Kanjers van de Toermalijn

Het voelt al winters aan buiten en het vriest zelfs. Toch is het nog herfst en dat zien we aan alle bladeren die overal liggen. Deze twee kanjers hebben ervoor gezorgd dat een stukje van de school weer bladervrij is. Bedankt jongens!

Foute kersttruiendag kinderen

Ook hebben een aantal kinderen meegedaan met de foute kersttruiendag.

U kunt de foto's bekijken onder het knopje foto's of u kunt hiernaast klikken op de link naar het album.

Hiernaast ziet u alvast de absolute foute Kersttrui!

Michelangelo uit groep 8 heeft veel werk gehad om zijn eigen foute kersttrui te maken. Superknap! We zijn trots op hem!

Foute Kersttruien dag

Vandaag is het Nationale Foute Kersttruien dag en ook het team van de Toermalijn is van de partij.

We wensen u fijne feestdagen!

Creatief in groep 3

Het aanleren van het woord kous vonden de kinderen van groep 3 best lastig, maar na de creatieve bezigheid in groep 3 zullen de kinderen het woord KOUS nooit meer vergeten.

Schaatsen met groep 8

Een geweldige groepsfoto tijdens het schaatsen op de schaatsbaan.

Surprises groep 8

Surprisedag in groep 8. Alle leerlingen en de juffen hadden heel veel tijd en energie gestoken in het maken van een surprise en een gedicht.

We hebben na de ochtend op het plein eerst met juf Sophie, juf Joelle en juf Linda een gymles gedaan. Met elkaar hebben we een spannend spel gedaan.

Daarna hebben we in de klas de surprises opengemaakt.

Al met al een zeer geslaagde ochtend.

Onder het kopje foto's kunt u alle foto's bekijken!

Sinterklaas

Op woensdag 5 december is Sinterklaas natuurlijk weer bij ons op bezoek geweest.
Het was nog even spannend of de laatste Piet erbij zou zijn. Maandag zat hij nog aan de patat in Brussel. Maar door flink door te fietsen, was hij nog net op tijd om het feest bij ons mee te maken.
Kijk voor meer foto's op de fotopagina.

Rekenen met Sint

In groep 3 zijn ze momenteel druk bezig met het splitsen. Dit is in het begin altijd erg lastig voor de kinderen. Juf Chantal heeft een leuke manier gevonden om met de kinderen in groep 3 te oefenen met splitsen, zoals op de foto te zien is!

Sinterklaas

Sinterklaas is al weer even in het land en in alle klassen is dat duidelijk te zien. Zo is er al een groepsdoorbrekende crea geweest, waarbij de kinderen prachtige werkjes hebben gemaakt die te zien zijn op de gangen. De kinderen hebben erg hun best gedaan en dat kunt u uiteraard komen bewonderen!

 

Sinterklaas

Zaterdag 17 november is de Sint weer aangekomen in Nederland.
Vandaag zijn onze ouders van de Ouderraad weer druk bezig geweest met het versieren van de gangen.

De school is weer omgetoverd voor de komst van Sinterklaas.
Dinsdag 20 november gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 ook weer zelf aan de slag om de gangen verder aan te kleden met een groepsdoorbrekende creamiddag.
Hier maken de kinderen weer zelf allemaal leuke werkjes om de school te versieren.

 

Kanjertraining

Op de Toermalijn zijn we begonnen met de nieuwe methode Kanjertraining.

Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders, kinderen en leerkrachten willen een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd

Op donderdag 18 oktober was als afsluiting van de kinderboekenweek de voorleeswedstrijd voor
de groepen 4 t/m 8. 

In de klassen zijn voorrondes gehouden en de winnaars mochten naar de grote finale. 
In een volle speelzaal hebben Nurcan, Mounaïm, Nadine, Jonathan en Firat op hun allermooist voorgelezen. Dat ze het goed deden was te merken aan de zaal, want het was zo nu en dan muisstil.
Na overleg van de juryleden, juf Chantal, juf Sandra en meester Ben, werd uiteindelijk Mounaïm
uit groep 7 de winnaar van de wedstrijd.Gefeliciteerd!

De andere finalisten hebben dan wel niet de finale gewonnen, maar ze waren wel de winnaars van hun klas, ook een mooie prestatie! 

Aan het einde van de dag was er nog de boeken - en rommelmarkt.
De opbrengst hiervan was op de kop af € 200,- 
Daar kan de school weer veel mooie boeken voor kopen.
Alle kopers, bedankt!Voorleescafé

Donderdag 11 oktober hebben we weer een voorleescafé gehad.

Een aantal kinderen van de groepen 7 en 8 hebben aan kleine groepjes van de groepen 1/2, 3 en 4 voorgelezen in het speellokaal.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben fantastisch voorgelezen en de kinderen die voorgelezen werden hebben genoten!

Het was een geslaagd voorleescafé!

Kinderboekenweek 2018

Op 3 oktober is de kinderboekenweek weer van start gegaan.

De Kinderboekenweek duurt bij ons op school t/m 18 oktober.
In deze weken wordt weer van alles georganiseerd rond het lezen.

Er wordt veel voorgelezen in de groepen.
Er is een tekenwedstrijd voor de groepen 1 t/m 4
Er is een gedichtenwedstrijd voor de groepen 5 t/m 8
Er is een voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8

Naast de vaste activiteiten wordt er ook veel aandacht besteed aan het thema.

'Vriendschap'

Zo kunt u op de foto hierboven bijvoorbeeld een wand met vriendschapsarmbandjes zien, die ze in groep 3 gemaakt hebben voor elkaar.

We sluiten de Kinderboekenweek af op 18 oktober met een boeken/rommelmarkt voor ouders en kinderen.
Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging.