Verlof

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra verlof aan te vragen van school. Het gaat dan om verlof buiten de schoolvakanties.

Voor verlof tot en met tien dagen is de directie van de school bevoegd hierover te beslissen. Dit gebeurt eventueel in overleg met de Leerplicht en altijd met inachtneming van wet- en regelgeving. Bij aanvragen van elf schooldagen of meer ligt deze bevoegdheid bij de Leerplichtambtenaar. De directie stuurt de aanvraag door naar de Leerplichtambtenaar.

De onderstaande formulieren moeten door de ouders/verzorgers en de school worden ingevuld. De aanvraag gebeurt op verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Klik hier voor aanvraag extra verlof tot en met tien dagen

Klik hier voor aanvraag extra verlof van meer dan tien dagen 

NB Bij afwijzing of toekenning van de aanvraag ontvangt u een kopie hiervan, het origineel wordt in het dossier op school bewaard.