Actuele gegevens

Het is van groot belang dat de school beschikt over actuele leerlinggegevens, zoals telefoonnummers en adres.

Begin van het schooljaar vragen wij alle ouders om het formulier actuele leerlingegevens in te vullen. Mochten er tussentijds ook wijzigingen plaats vinden in de gegevens van uw kind, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

U kunt het formulier (alleen de gewijzigde gegevens invullen) mailen naar info@obs-detoermalijn.nl

Klik hier voor het formulier.